Ortadoğu'da 3 seçenek: Ulus, İdeoloji yada Mezhep Devlet...

KCK yani PKK yöneticisi Cemil Bayık "Ulus Devlet'lerin zamanının geçtiğini" söyleyerek Kürdistan devletinin kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

Bayık'ın söz konusu açıklamaları üzerine ben de fikrimi beyan etmek istiyorum.

"20. yüzyılın başında Kürtleri "İslam kardeşliği" diyerek kandırıp esaret altına almışlardı. Şimdi de "halkların kardeşliği" diyerek aynısını yapmaya çalışıyorlar.

Hali hazırda, istesek de istemesek de Ortadoğu'da 3 çeşit devlet kurma seçeneği var:

1- Mezhep Devlet: Bu bin yıldır devam eden bir fitnenin kurumsallaşması, güçlendirilmesi demek olur. Kan, soykırım ve gözyaşı getirir. Var olan şartlarda demokratikleşme ve insanlaşma potansiyeli yoktur. İktidarın mezhebini yaşamayanlar o ülkede özgür ve rahatça yaşayamaz. İran örneğinde görüldüğü gibi. Şii Mezhebi'nden olanlar dışında hiç kimsenin yönetimsel ve inancını yaşama hakkı yoktur. En çarpıcı örneği Sünni Müslümanların Tahran'da bayram namazını kılmasına izin verilmemişti. Diğer farklı dinlerden olan halkın durumu ise daha büyük felaket...

2- İdeolojîi Dewlet: İdeolojik devletlerin çok kısa sürede vardığı nihayi aşama diktatörlüktür. Sosyalist ideolojiye sahip Stalin ve Hitler tarihin en büyük katliamlarını çok kısa bir sürede yaptılar. Bunun yanı sıra Sosyalist Parti Liderleri olan Saddam Huseyin, Beşar Esad, Çin, Kuzey Kore, Fidel Kastro da örnek verilebilir. Kendi düşüncesinden olmayan insanları zindanlara attılar, idam mangaları kurdular. İdeolojik devlet kuracak olan hangi Kürt partisi olursa olsun mutlaka kendisi gibi düşünmeyen, muhalefet eden Kürdistan halkını zindanlara dolduracaktır, çok sayıda özgür beyinli insanı idam edeceklerdir. Bu ideolojik sistemlerin kaçınılmaz sonucudur... Kim böyle bir risk almak ister ki!?

3- Ulus Devlet: Dünyanın önde vicdanlı gelen aydın ve filozofları bunu yukarda bahsettiğim tehlikeli seçeneklere karşı Ulus Devleti alternatif olarak görüyor. Bazı ulus devletler yıkım getirse de, çoğu ulus devlet dünyada medeniyet ve barış havası estirdi. Avrupa ulus devletlerini örnek olarak gösterebiliriz. Nitekim mezhep ve ideolojik devletlerden kaçan özgürlük tutkunları bu ulus devletlere sığınıyor. Özellikle yeni kurulan ve kurulacak olan ulus devletlerde büyük demokratikleşme potansiyeli vardır.

KÜRDİSTAN ULUS DEVLETİ:

KCK hiç bir zaman özgürlük ve barış tutkunu; bu uğurda büyük bedeller ödemiş Kürdistan halkını diğer dikta ve faşist Ortadoğu milletleri ile karıştırmamalı. Çünkü her milletin kendine has spesifik özellikleri vardır.

Şu da bilinmelidir ki 25 Eylül Kürdistan Bağımsızlık Referandumu ile kurulacak olan Kürt Devleti değil, Kürdistan Devleti'dir. Kürdistan Devleti'ndeki durum nasıl olacak?

Pratiklerden anlaşılıyor ki Kürtlerde ulus devlet düşüncesi "Bir ülkede yaşayan çok sayıda millet ve inanç kesiminin, özgür bireylerin bu ülkeye karşı özel bir sorumluluk taşımasıdır; Herkesin kendi milli, dini kimliğiyle ortak bir vatanı paylaşma düşüncesidir." esasına dayanıyor.

Var olan federasyon şartlarında bile pratik gerçeklik şudur: Kürdistan Bölgesi'nde 5 resmi dil var. 8 ayrı dinin 8 ayrı temsilcisi Diyanet İşleri'nde yer alıyor. Herkes anadilinde eğitim alıyor. Seçim Barajı hiç yok. Azınlıklar yeterli oy almasa da kendi partileri ile mutlaka mecliste olur.

Nitekim KDP ilk kurulduğunda Kürdistan Ulusal Lideri Mustafa Barzani partiye üye olmayı bile red etmişti. Çünkü partinin adı "Kürt Demokrat Partisi" idi. Mustafa Barzani "Biz sadece Kürtler için mücadele etmiyoruz, Kürdistan'daki tüm milletlerin, farklı din sahiplerinin özgürlüğü için savaşıyoruz. O partinin adı "Kürdistan Demokrat Partisi" olmadan yönetimine geçemem" demişti.

Bedel Boseli, www.tr.bedelboseli.com
ANASAYFA ve İLGİLİ HABERLER için BURAYI tıklayın